Om Strängnäs

Strängnäs ligger i Södermanland vid Mälarens strand och är centralort i Strängnäs kommun. Idag bor det cirka 13 000 invånare i Strängnäs och drygt 32 000 i Strängnäs kommun.

Strängnäs har en historia som garnisonsstad även om flera av de tidigare militäranläggningarna idag har byggts om. Annars jobbar många i Strängnäs inom läkemedelsindustrin och det var här som det skandalomsusade företaget Fermenta startade sin produktion.

Strängnäs har idag goda kommunikationer, inte minst sedan E20 byggts ut under senare år. Strängnäs läge vid Mälaren gör även att mycket av trafiken till Strängnäs sker via sjövägen och många som har möjlighet väljer att lägga till i Strängnäs gästhamn.

Externa källor

Wikipedia